Uw advertentie hier
 

Wat zijn de keuzemogelijkheden?

De keuzes zijn:

  1. het tot 1 april 2017 geldende systeem handhaven en dus premievrijvoorzetten van het pensioen in eigen beheer;
  2. het pensioen afkopen met gebruikmaking van een vrijstelling, dan wel
  3. het pensioen omzetten in een zogenaamde Oudedagsvoorziening (ODV).

Bij de keuze van met name de twee laatste opties speelt de positie van de partner, en in sommige gevallen van de ex-partner(s), een rol welke bijzondere aandacht behoeft.

De (ex) partner moet namelijk mee tekenen bij afkoop van het pensioen dan wel de omzetting in de ODV. Bij afkoop en/of omzetten is uiteindelijk de fiscale waarde van de pensioenvoorziening van belang. De keuze van een van deze twee maakt dat het wellicht weer mogelijk dat u weer meer financiële speelruimte krijgt!

De keuze kan gemaakt worden tot en met 31-12-2019.

Echter, mocht u gebruik willen maken van de afkoopmogelijkheid met een vrijstelling dan is het aan te bevelen op korte termijn en wel in 2017 nog daarvoor te beslissen aangezien:

  • enerzijds de vrijstelling per jaar afneemt van 34,5 % in 2017 naar 19,5% in 2019
  • anderzijds de vrijstelling geldt voor de stand van de voorziening per 31-12-2015 en voor de eventuele aangroei na die tijd geen korting van toepassing is.

Bij optie 2 en 3 geeft de partner van de DGA mogelijk rechten/aanspraken op pensioen prijs. De vraag is dan of de partner daarvoor gecompenseerd moet worden om te voorkomen dat de belastingdienst dit prijsgeven aanmerkt als een schenking! Of er sprake is van een schenking hangt (mede) af van de wijze waarop u gehuwd bent: gemeenschap van goederen dan wel onder het maken van huwelijksvoorwaarden.

De compensatie kan direct plaatsvinden bij het maken van de keuze uit hiervoor genoemde opties in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer dan wel uitgesteld (bij echtscheiding/overlijden).

Een ingewikkelde problematiek waarbij allerlei facetten een rolspelen. Afhankelijk van uw keuze kan dus haast geboden zijn!

Laat u goed informeren

Het is van belang dat zowel u als uw partner hierover goed geïnformeerd zijn! Uiteraard zijn wij graag bereid u hierbij van dienst te zijn.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws
09
apr
Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bron: nu.nl
lees meer over
02
mrt
De adviesprijs voor een liter benzine stijgt weer met 2 cent naar een nieuwe recordprijs. Ook diesel en lpg lopen hard in prijs op.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over
02
jun
Zorg bij verlies dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt ingediend om sneller IB-teruggaves over de jaren 2017 t/m 2019 ontvangen. meer
lees meer over
12
jun
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Juridisch
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.