Uw advertentie hier
 

Eerst belastingvrij afstempelen, daarna met korting afkopen

Kiezen de DGA en zijn/haar eventuele partner voor afkoop, dan dient de DGA in één van de kalenderjaren 2017 (vanaf 1 april), 2018 of 2019 allereerst zijn/haar pensioenaanspraken of ingegaan pensioen gedeeltelijk belastingvrij af te stempelen tot het niveau van de fiscale voorziening vóór de afstempeling. Direct daarna moet de DGA zijn/haar afgestempelde pensioenaanspraken of ingegaan pensioen in zijn geheel afkopen. Anders dan bij andere vormen van (fictieve) afkoop gebruikelijk is, wordt geen 20% revisierente in rekening gebracht.

De hoogte van de korting

De DGA krijgt op de in de belastingheffing te betrekken afkoopsom een korting. Deze korting bedraagt in het kalenderjaar 2017 34,5% van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen per 31 december 2015. In geval van een gebroken boekjaar wordt de korting berekend over de fiscale waarde per het einde van het boekjaar dat in het kalenderjaar 2015 eindigt. Vanwege de korting wordt de effectieve belastingdruk over de afkoopsom lager, hetgeen een prikkel beoogt te bewerkstelligen om tot afkoop over te gaan.

Koopt de DGA om welke reden dan ook niet in het kalenderjaar 2017 af maar in een later kalenderjaar dan wordt de korting op een lager percentage gesteld. In het kalenderjaar 2018 bedraagt de korting 25% en in het kalenderjaar 2019 19,5%. De korting wordt ook in de kalenderjaren 2018 en 2019 berekend over de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen per 31 december 2015 of per het einde van het gebroken boekjaar dat in het kalenderjaar 2015 eindigt.

De korting wordt dus niet over de daadwerkelijke afkoopsom berekend. Er wordt ook een gedeelte van de afkoopsom zonder korting belast, namelijk de toename van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen vanaf 1 januari 2016 dan wel vanaf het boekjaar dat in 2015 aanvangt tot en met de datum van daadwerkelijke afkoop.           

Tot het moment van daadwerkelijke afkoop behoudt de DGA premievrije pensioenaanspraken. Deze worden nog actuarieel opgerent en eventueel geïndexeerd, tenzij de DGA zijn/haar pensioenaanspraken al eerder heeft omgezet in aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting.

Een uitzondering op het voorgaande geldt voor een ten tijde van afkoop reeds ingegaan pensioen. Als het pensioen van de DGA is ingegaan, wordt de korting berekend over de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen direct vóór het afstempelen ten tijde van de afkoop en niet per 31 december 2015. Dat leidt in de regel tot een lagere kortingsgrondslag.

Afkoop in geval van onderdekking is meestal niet interessant

In geval van onderdekking ten opzichte van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen en dus de als zodanig te belasten afkoopsom, wordt geen verdere tegemoetkoming verleend. Dit betekent dat de DGA alsdan afrekent over een afkoopsom die hij/zij in werkelijkheid niet ontvangt. De korting zal dit fiscale nadeel meestal niet voldoende kunnen compenseren. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de DGA hoogstwaarschijnlijk niet tot afkoop overgaan.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws
09
apr
Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bron: nu.nl
lees meer over
02
mrt
De adviesprijs voor een liter benzine stijgt weer met 2 cent naar een nieuwe recordprijs. Ook diesel en lpg lopen hard in prijs op.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over
02
jun
Zorg bij verlies dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt ingediend om sneller IB-teruggaves over de jaren 2017 t/m 2019 ontvangen. meer
lees meer over
12
jun
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Juridisch
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.