Uw advertentie hier
 

Eigenlijk vindt hij het een vreemde discussie die al enige tijd aan de gang is over belastingontwijking. “Het wordt door de Belastingdienst zelf en door sommige politici in een moreelethische context gestopt, terwijl daar meestal geen aanleiding voor is. Let wel: we hebben het over ontwijking en niet over ontduiking. Belastingontduiking is fraude en dat is een ander hoofdstuk. Daar houden financieel specialisten, een uitzondering daargelaten, zich nadrukkelijk niet mee bezig.”

Degens kruisen

Publishare vierde op 14 juni 2017 dat hij vijftien jaar eerder als financieel specialist de eerste schreden op het pad van zelfstandigheid zette. Gepokt en gemazeld bij onder meer BDO kwam hij tot de conclusie dat hij met een eigen praktijk als financieel specialist en als mens sneller en verder kon groeien dan in loondienst. Onder andere bedrijfsopvolging, rechtsvormkeuze, onroerende zaken en geschillen met de Belastingdienst werden zijn specialisaties. Met name voor het oplossen van geschillen kruist hij geregeld de degens met de fiscus. “Ik heb,” zegt hij daarover, “nog nooit het verwijt gekregen dat ik onethisch zou zijn. Sterker; je weet dat je voor een volgende cliënt weer tegenover elkaar kunt zitten, dus je behandelt elkaar met respect. Wat niet wegneemt dat je tot het uiterste moet kunnen gaan om de belangen van je cliënt te behartigen. En dan gaat het in basis niet eens zozeer over belastingontwijking, maar over een correcte uitleg van ons recht.”

Gekunstelde constructies

“Bij een dispuut staat de Belastingdienst vaak op het standpunt dat een voordeel dat de ondernemer of particulier zichzelf wil toe-eigenen niet conform de wet is en daarom in feite een vorm van ontwijking. Daar is ook in de ogen van de inspectie niets onethisch aan, eerder ‘business as usual’. Maar het is natuurlijk iets anders als via allerlei gekunstelde constructies de feiten anders worden voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn. Dan hoeft het wettelijk gezien nog steeds geen ontduiking te zijn, maar je kunt je dan wel afvragen of dit maatschappelijk gezien nog door de beugel kan. Waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zowel de overheid als de Belastingdienst er veel aan hebben bijgedragen dat dit soort constructies juist in Nederland nu vaak het licht zien.”
Kun je zeggen dat de Belastingdienst in dat opzicht een dubbele moraal hanteert?

Kun je zeggen dat de Belastingdienst een dubbele moraal hanteert?

“Ach, dat is misschien wat zwaar uitgedrukt. Maar je kunt wel zeggen dat bepaalde situaties neigen naar rechtsongelijkheid. Als je kijkt naar constructies zoals bij Apple, Starbucks en Ikea, waarbij door de Belastingdienst allerlei douceurtjes worden gegeven, kun je je afvragen waarom het MKB wel het gewone belastingtarief moet betalen. Dit beleid is in dat opzicht moeilijk te verkopen. Het maakt een toch al zeer complexe regelgeving nog minder doorzichtig en daarmee ook onrechtvaardig. Maar goed, dat is dan ook een belangrijk motief geweest om met Publishare te beginnen. Ons belastingstelsel is voor de gemiddelde Nederlander nauwelijks te begrijpen en ook generalistisch ingestelde financiële en juridische dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs, vinden vaak onvoldoende hun weg in de wirwar van wetten en regels. Die maar al te vaak door de Belastingdienst op geheel eigen en opportunistische wijze worden geïnterpreteerd. Laatst nog was een zaak voor het Hof waarbij iemand een product had ontwikkeld, maar blijkbaar zonder succes. Hij staakte de activiteit en bracht de gemaakte kosten in mindering op zijn inkomen. Daar stak de Belastingdienst een stokje voor onder het mom dat het hier een uit de hand gelopen hobby betrof. Terwijl hij in geval van succes ongetwijfeld inkomstenbelasting over de winst zou hebben moeten betalen.”

Ivoren Toren

Publishare is ervan overtuigd dat Publishare daarom een belangrijke positie zal gaan innemen in de advisering van accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en controllers van bedrijven. “De behoefte aan specialistisch fiscaal advies is onmiskenbaar, maar er is nogal eens sprake van drempelvrees, al dan niet vanwege de vermeende hoge kosten die de specialist in rekening zou brengen. Dat gevoel willen we graag wegnemen; vandaar onze aanbieding om een kwartier gratis te sparren. Voor iemand met voldoende basiskennis van ons belastingstelsel is dit vaak al genoeg. In geval dat het om meer complexe zaken gaat, kan in dat kwartier de basis worden gelegd voor een stappenplan met bijbehorende begroting van de kosten. Waarbij voor vrijwel al onze specialisten geldt dat over zo’n traject een vaste prijsafspraak kan worden gemaakt. Dan zal snel blijken dat het met die Ivoren Toren erg meevalt.”

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws
09
apr
Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bron: nu.nl
lees meer over
02
mrt
De adviesprijs voor een liter benzine stijgt weer met 2 cent naar een nieuwe recordprijs. Ook diesel en lpg lopen hard in prijs op.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over
02
jun
Zorg bij verlies dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt ingediend om sneller IB-teruggaves over de jaren 2017 t/m 2019 ontvangen. meer
lees meer over
12
jun
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Juridisch
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.