Uw advertentie hier
 

Haal nog voor 1 juli a.s. het extern verzekerd pensioen terug naar de BV!

Veel DGA’s hebben een gedeelte van hun pensioen extern verzekerd. Als een pensioenverzekering is opgebouwd tijdens de DGA-periode kan het pensioenkapitaal naar de BV worden teruggehaald. Vaak gebeurt dat bij expiratie op de pensioendatum maar een dergelijk terughalen naar de BV kan ook op een eerder moment.

Ten gevolge van de invoering van de Wet Uitfasering kan terughalen naar eigen beheer niet meer ná 30 juni 2017. Ook niet als de DGA kiest voor de mogelijkheid om zijn/haar in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken (op grond van de coulanceperiode) uiterlijk op 30 juni 2017 24:00 uur premievrij maakt en niet afkoopt en niet omzet in een oudedagsverplichting. De overgangsregeling waarbij de per 31 december 2016 geldende wetgeving van toepassing blijft, geldt namelijk uitsluitend voor de tot en met 30 juni 2017 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. De op 30 juni 2017 nog niet naar de BV teruggehaalde doch extern verzekerde pensioenaanspraken vallen daar niet onder en ook de delegatiebepaling ziet daar niet op.

Geen fiscale korting bij afkoop van teruggehaalde pensioenkapitalen

In de aanloop naar de invoering van de Wet Uitfasering zijn reeds de nodige pensioenverzekeringen afgekocht en is het pensioenkapitaal naar de BV teruggehaald. De idee hierachter is (was) dat ook dit pensioenkapitaal dan in de fiscale gunstregelingen en faciliteiten kan worden meegenomen. Dit blijkt een verkeerde inschatting te zijn geweest.

Omdat de aanvankelijk extern verzekerde pensioenaanspraken door het terughalen naar de BV gaan kwalificeren als in eigen beheer uitgevoerde pensioenaanspraken, heeft dit tot gevolg dat indien de DGA tot afkoop overgaat, ook deze pensioenaanspraken moeten worden afgekocht. De gehele in eigen beheer uitgevoerde pensioenaanspraken moeten immers worden afgekocht. De DGA kan echter niet van de korting profiteren ter zake van de uit het teruggehaalde pensioenkapitaal in eigen beheer ontstane pensioenaanspraken. De reeds in 2016 of nog vóór 1 juli 2017 naar de BV teruggehaalde extern verzekerde pensioenaanspraken werden namelijk per 31 december 2015 niet in eigen beheer uitgevoerd.

Geen revisierente verschuldigd bij pensioenafkoop

Pleister op de wonde is dat in geval van afkoop geen revisierente in aanmerking wordt genomen. Voor de DGA die niet zonder korting wil of kan afkopen, zit er niet veel anders op dan te kiezen voor omzetting in een oudedagsverplichting of zijn/haar pensioenaanspraken premievrij te maken en overigens ongewijzigd in stand laten.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws
09
apr
Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bron: nu.nl
lees meer over
02
mrt
De adviesprijs voor een liter benzine stijgt weer met 2 cent naar een nieuwe recordprijs. Ook diesel en lpg lopen hard in prijs op.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over
02
jun
Zorg bij verlies dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt ingediend om sneller IB-teruggaves over de jaren 2017 t/m 2019 ontvangen. meer
lees meer over
12
jun
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Juridisch
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.