Uw advertentie hier
 

Afschaffing pensioenopbouw in eigen beheer

Vanaf 1 april 2017 kan de DGA in beginsel geen pensioenaanspraken in eigen beheer meer opbouwen. Het eigen beheer lichaam dat op grond van het inmiddels vervallen artikel 19a lid 1 letter(s) d (en e) Wet op de loonbelasting 1964 als toegelaten verzekeraar van pensioenaanspraken van de DGA gold, in de meeste gevallen de B.V. dus, is dat vanaf 1 april 2017 niet meer.

Er geldt echter een coulanceperiode tot 1 juli 2017, die is bedoeld voor enkele praktische afwikkelingen, zoals het premievrij maken van de pensioenaanspraken, het aanpassen van de pensioenovereenkomst, het terughalen van extern verzekerde pensioenkapitalen en de formele besluitvorming daartoe. Tijdens deze coulanceperiode is het ook nog toegestaan om in eigen beheer pensioenaanspraken op te bouwen. Deze lopen in de afwikkeling mee.

Het voorgaande betekent dat de DGA en zijn/haar B.V. zo nodig nog formeel moeten overeenkomen en op de juiste manier moeten vastleggen dat de pensioenopbouw uiterlijk 30 juni 2017 24:00 uur wordt beëindigd. Het besluit daartoe dient vóór 1 juli 2017 te worden genomen.

Pensioenopbouw extern

De DGA kan uiteraard wel pensioen (blijven) opbouwen bij een verzekeraar of beroepspensioenfonds (en in uitzonderingsgevallen ook zelfs bij een bedrijfstakpensioenfonds). Dit vereist in de meeste gevallen wel een nieuwe, althans aangepaste, pensioenovereenkomst.

Lijfrentesparen als alternatief

Daarnaast blijft het ook mogelijk om een oudedagsvoorziening te regelen in de vorm van een lijfrente of door te sparen op een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht, waarvan de premie respectievelijk inleg binnen de wettelijke kaders van de Wet inkomstenbelasting 2001 in box 1 aftrekbaar blijft.

 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws
09
apr
Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bron: nu.nl
lees meer over
02
mrt
De adviesprijs voor een liter benzine stijgt weer met 2 cent naar een nieuwe recordprijs. Ook diesel en lpg lopen hard in prijs op.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over
02
jun
Zorg bij verlies dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt ingediend om sneller IB-teruggaves over de jaren 2017 t/m 2019 ontvangen. meer
lees meer over
12
jun
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Juridisch
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.